QUÈ VOL DIR SER DEL CETOP?

Què vol dir ser del CETOP explicat per un col·legiat

Quan estava estudiant la carrera em fascinava a quantitat d’informació que rebia el meu pare a casa des del seu col·legi professional (Aparelladors). Eren els anys 80 i tot es rebia per correu ordinari i no passaven tres dies sense cap document al respecte: revistes, circulars, informes, propaganda variada, rebuts, llibres, ofertes….Trobava que era una manera genial d’estar en contacte amb la professió més enllà del dia a dia en el seu treball rutinari, ja que de poques maneres en aquelles dates, recordeu pre-internet, es tenia a l’abast informació tècnica.

Per altra banda disposava de molts serveis: jurídics, una mena de mútua, una llibreria tècnica compartida amb els arquitectes, biblioteca, espais de consulta i de treball, un restaurant,…..

Per mi la col·legiació va ser el primer sentiment de pertànyer al col·lectiu escollit per formar- me com a professional i que em permetria accedir a tota aquella informació existent i dispersa, però que d’una certa manera el col·legi recollia i seleccionava per nosaltres.

Els temps han anat canviant i el creixement de la comunicació digital ha anat acompanyada del creixement de la informació disponible i de la facilitat d’accedir als serveis remotament, la qual cosa ha obligat a redissenyar l’estratègia d’arribar al col·legiat, però segueix sent una referència segura i certa.

Els serveis del Col·legi permeten una atenció personalitzada idònia, posen en contacte a companys amb les mateixes necessitats i preocupacions i amb els que es poden compartir experiències. En definitiva, és una EINA que ajuda a desenvolupar-nos en un mon d’especialistes.

Gerard Estanyol Guerrero, Autònom

Edifici Omega, despatx 001
C/Jordi Girona 1-3,
Campus Nord UPC
08034 Barcelona
Tel. 934137663