COL·LEGIA'T

COM I ON T'HAURIES DE COL·LEGIAR?

Col·legi de Camins

Camins.cat és la comunitat de professionals d’enginyeria de referència a Catalunyaen els àmbits de infraestructures, sostenibilitat i medi ambient, economia circular, mobilitat i planificació territorial, al servei dels seus membres i de la societat catalana.

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya és un espai que connecta als joves enginyers i enginyeres de camins amb el món professional i els acompanya al llarg de la seva carrera. El Col·legi ofereix activitats de networking per compartir experiències i inquietuds professionals que permeten una enriquidora interrelació entre professionals de diverses generacions i àmbits d’activitat.

El Col·legi organitza, a través d’Aula d’Enginyeria, activitats de coneixement i un programa de formació contínua, amb un contingut eminentment pràctic impartit per professionals i en col·laboració amb organismes com l’ITeC, la Diputació de Barcelona o el Cercle d’Infraestructures, amb un oferta molt competitiva i en unes condicions immillorables.

Si estudies el Grau o el Màster d’Enginyeria de Camis pots formar part de la nostra comunitatde forma gratuïta, com a Precol·legiato com a Linkcamins, i gaudiràs d’una bona part dels serveis que oferim.

Participadel Col·legi i viu aquest espai transversal, integrador, d’innovació i experiència, on els seus membres tenen l’oportunitat de col·laborar, participar i gaudir de les sinèrgies que han de permetre impulsar la teva carrera professional.

LinkCamins

0
 • Accés a formació, informació, comunicacions i newsletter
 • Accés a Activitats de coneixement i Networking
 • Revista vis digital, identificació com a membre i descomptes
 • Revista en paper, beques ajuts per formació i atur i premis cerdà
 • Utilitzar espais del col·legi, servei mentoring, assessoria i borsa de treball

Pre-Col·legiat

0
 • Accés a formació, informació, comunicacions i newsletter
 • Accés a Activitats de coneixement i Networking
 • Revista vis digital, identificació com a membre i descomptes
 • Revista en paper, beques ajuts per formació i atur i premis cerdà
 • Utilitzar espais del col·legi, servei mentoring, assessoria i borsa de treball

Col·legiat

271,64 /any + matrícula
 • Accés a formació, informació, comunicacions i newsletter
 • Accés a Activitats de coneixement i Networking
 • Revista vis digital, identificació com a membre i descomptes
 • Revista en paper, beques ajuts per formació i atur i premis cerdà
 • Utilitzar espais del col·legi, servei mentoring, assessoria i borsa de treball

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya

El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (enginyerscivils.catés una corporació de dret públic que agrupa a tots els professionals de l’activitat regulada de l’enginyeria d’obres públiques i del grau en enginyeria civil.

La finalitat del Col·legi és, la de representant dels professionals de l’enginyeria civil i d’obres públiques a Catalunya. Això i tot, a banda de la representació en si, una de les tasques del Col·legi és la defensa dels interessos del professional, promocionar la professió, garantint el reconeixement del seu prestigi, dignitat i continuïtat, així com vetllar per evitar la intrusió professional.

Aquestes finalitats es garanteixen mitjançant un seguit de prestacions, com és l’oferta als col·legiats d’assistència jurídica i assessorament professional. A més, la borsa de treball disponible per tots els col·legiats i pre-col·legiats fomenta la xarxa entre professionals i el foment del treball.

El Col·legi és també el centre de trobada entre els professionals, on gràcies a l’organització d’activitats, tant de caràcter professional com formatiu, poden ampliar els seus àmbits de coneixements i seguir formant-se de manera continuada.

Si estudies el Grau d’obres públiques o Grau enginyeria civil pots formar part de la nostra comunitat de forma gratuïta, com a Pre-col·legiat, i al finalitzar els teus estudis com a professional col·legiat, i podràs gaudir d’una bona part dels serveis que oferim.

Pre-Col·legiat

0
 • Accés a assistir i/o col·laborar a les assamblees o amb la Junta Directiva
 • Accés a Actes festius, beques, premis, ajudes i serveis
 • Accés a la Borsa de treball, matèria educativa i orientació laboral
 • Ús de les instal·lacions, accés a les Publicacions i a les Newsletters
 • Assegurança bàsica responsabilitat civil gratuïta
 • Certificació de la carrera a través de la AQPE
 • Visat i la verificació documental de treballs professionals

Col·legiat

51 /trimestre
 • Accés a assistir i/o col·laborar a les assamblees o amb la Junta Directiva
 • Accés a Actes festius, beques, premis, ajudes i serveis
 • Accés a la Borsa de treball, matèria educativa i orientació laboral
 • Ús de les instal·lacions, accés a les Publicacions i a les Newsletters
 • Assegurança bàsica responsabilitat civil gratuïta
 • Certificació de la carrera a través de la AQPE
 • visat i la verificació documental de treballs professionals

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears

El Col·legi és una corporació de dret públic fundada l’any 1957, que té per objecte la ordenació de l’exercici de la professió, la seva representació davant la societat i els poders públics, la defensa dels drets i interessos professionals dels Enginyers Tècnics i de Grau, el control deontològic i la potestat disciplinària, així com la formació inicial i permanent dels col·legiats. Exerceixen a Catalunya i Balears centenars de companys i complir eficaçment aquestes responsabilitats en la societat del Segle XXI requereix una Institució moderna, dinàmica, vertebradora de la professió, participativa i oberta a la comunicació amb els propis companys i amb els ciutadans.

Edifici Omega, despatx 001
C/Jordi Girona 1-3,
Campus Nord UPC
08034 Barcelona
Tel. 934137663